Vytyčovanie káblových vedení

Objednávka

Vytyčovanie káblových vedení

Prečo vytýčiť podzemné káblové siete

Je to jednou z podmienok SSD a.s. pri budovaní nového odberného miesta alebo jeho rekonštrukcii .

V prípade začínajúcej výstavby alebo terénnych úprav, kde nieje jasné či môžete pri výkopových prácach naraziť na siete.

Nedá sa vždy spoľahnúť na vytýčenie podľa máp. Počas rokov sa mohli káblové vedenia zmeniť bez oznámenia a evidencie.

Z finančného hľadiska je cena za vytýčenie zanedbateľná v provnaní s hodnotou stavebného projektu resp. s opravou poškodeného kábla.

Orientačný cenník za vytyčovacie práce.

Vytýčenie do 15 prac. dní

80€/hod s DPH
  • Každá začatá polhodina 40€

Vytýčenie do 24h

100€/hod s DPH
  • Každá začatá polhodina 50€
Objednávka