Popis

Cena revízie pozostáva z dvoch cien:

  • cena za prehliadku el. rozvádzača
  • cena za počet ističov, ktoré sú v rozvádzači namontované.

Hodnoty sú logicky prednastavené na 1 x za rozvádzač a 3 x za istič čo je minimum, ktoré by mala elektrická inštalácia obsahovať.

Príklad výpočtu ceny za revíziu pre byt:

Revízia el. inštalácie

Počet rozvádzačov : 1ks
Počet ističov: 8ks

Rozvádzač môže obsahovať aj prúdové chrániče ale tie medzi ističe nezaratávame, revízia týchto zariadení je zohľadnená v cene.