Napadlo Vám zabezpečiť si domov bleskozvodovou sústavou? Okrem ochrany zdravia a majetku si rovnako splníte aj stavebnú povinnosť podľa § 38 zákona č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkach na výstavbu.

Dnes je inštalácia bleskozvodovej sústavy jeden z podstatných faktorov ku kolaudácií novostavby podľa vyššie uvedeného zákona. Ochranu pred bleskom dnes už rozdelujeme na vonkajšiu a vnútornú. Pri novostavbách sa dnes implementujú oba typy ochrán pred bleskom, pri starších stavbách by si vnútorná ochrana vyžadovala zásahy do stavby a preto sa pri opravách existujúcich bleskozvodov revidovaných poďľa starších predpisov, odvolávajú technici na vtedy platné normy a predpisy.

Realizácia bleskozvodu a jeho účinnosť je čiste štatistická vec, pravdepodobnosť úderu blesku do Vášho domova je v drvivej väčšine síce nízka, ale pokiaľ pravdepodobnosť zásahu existuje tak netreba nič nechávať náhode.

Ak ste sa už rozhodli pre zhotovenie bleskozvodu, avšak neviete či zhotoviť aktívny, alebo pasívny (obyčajný) bleskozvod, musíme Vás upozorniť že sa na montáže a revízie aktívnych bleskozvodov nezameriavame. Slovenská technická norma (STN 34 1398: 2014) pojednávajúca o aktívnych bleskozvodoch bola dňa 1.3.2017 zrušená bez náhrady.

Pri pasívnych bleskozvodoch treba dodržať aby mala stavba minimálne dva zvody, ktoré budú rozmiestnené po obvode chránenej stavby vzhľadom na architektonické a praktické obmedzenia. Nehnuteľnosti väčších rozmerov by mali mať zvody vo väčšine prípadoch aspoň každých 15m. Presné informácie pre Vašu bleskozvodovu sústavu budú špecifikované v projektovej dokumentácií, poprípade sa poradte s odborníkom. 

Bleskozvod Novostavby
Oprava Bleskozvodu

Napadlo Vám zabezpečiť si domov bleskozvodovou sústavou? Okrem ochrany zdravia a majetku si rovnako splníte aj stavebnú povinnosť podľa § 38 zákona č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkach na výstavbu.

Dnes je inštalácia bleskozvodovej sústavy jeden z podstatných faktorov ku kolaudácií novostavby podľa vyššie uvedeného zákona. Ochranu pred bleskom dnes už rozdelujeme na vonkajšiu a vnútornú. Pri novostavbách sa dnes implementujú oba typy ochrán pred bleskom, pri starších stavbách by si vnútorná ochrana vyžadovala zásahy do stavby a preto sa pri opravách existujúcich bleskozvodov revidovaných poďľa starších predpisov, odvolávajú technici na vtedy platné normy a predpisy.

Realizácia bleskozvodu a jeho účinnosť je čiste štatistická vec, pravdepodobnosť úderu blesku do Vášho domova je v drvivej väčšine síce nízka, ale pokiaľ pravdepodobnosť zásahu existuje tak netreba nič nechávať náhode.

Ak ste sa už rozhodli pre zhotovenie bleskozvodu, avšak neviete či zhotoviť aktívny, alebo pasívny (obyčajný) bleskozvod, musíme Vás upozorniť že sa na montáže a revízie aktívnych bleskozvodov nezameriavame. Slovenská technická norma (STN 34 1398: 2014) pojednávajúca o aktívnych bleskozvodoch bola dňa 1.3.2017 zrušená bez náhrady.

Pri pasívnych bleskozvodoch treba dodržať aby mala stavba minimálne dva zvody, ktoré budú rozmiestnené po obvode chránenej stavby vzhľadom na architektonické a praktické obmedzenia. Nehnuteľnosti väčších rozmerov by mali mať zvody vo väčšine prípadoch aspoň každých 15m. Presné informácie pre Vašu bleskozvodovu sústavu budú špecifikované v projektovej dokumentácií, poprípade sa poradte s odborníkom. 

Bleskozvod Novostavby
Oprava Bleskozvodu

bleskozvody vyhláška práce vo výškach

Zamestnanci vykonávajúci inštalácie bleskozvodov majú platné osvedčenia pre práce vo výškach podľa § 9  ods. 2 vyhlášky č. 374/1990.